BESZÁMOLÓ A FIOSZ 2017. ÉVI KONFERENCIÁJÁRÓL

A FIOSZ elnökének, Vajdics Tímeának a beszámolóját olvashatják a FIOSZ VI. konferenciájáról.

Az idei évben szeptember 29-én immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Onkológusok Szekciójának Konferenciája. A konferencia helyszínének ismét az Országos Onkológiai Intézet adott otthont. A rendezvényen Ágoston Péter Főorvos Úr köszöntötte a hallgatóságot a Magyar Onkológusok Társaságának nevében.  A MOT a Fiatal Onkológusok Szekciójának megalakulása óta folyamatos szakmai és anyagi támogatást nyújt nekünk abban, hogy ez a konferencia évről-évre létrejöhessen. Az elmúlt évben e támogatások segítségével hagyományteremtő céllal elindult az a kezdeményezés, melynek során a konferencián résztvevő előadók között kisorsolásra került egy ösztöndíj.  Az ösztöndíj nyertese egy hetet tölthetett el Németország egyik vezető Onkológiai Centrumában, a Westdeutsches Tumorzentrum-ban. Az ösztöndíj létrejöttében kiemelkedő szerepe volt a FIOSZ korábbi elnökeinek, amiért ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat és tiszteletünket. A köszöntőt követően a délelőtti szekciót Kovács Péter, az Országos Onkológiai Intézet vezető onko-pszichológusa nyitotta meg és moderálta. A szekciója kiemelt témája a burn-out szindróma volt. A témaválasztásra az Európai Onkológus Társaság által készített felmérés eredménye adta az ötletet, mely felhívta a figyelmet arra, hogy a „jelenség” előfordulása közép-kelet európai régióban dolgozók körében a legmagasabb, ill., hogy ez már megjelenik a pályakezdők, valamint a hatodéves orvostanhallgatók körében is. A témában jelentős, nagy tapasztalattal rendelkező szakembereket hallgathattunk meg. Pál Feri Atya az orvos konferenciáktól eltérő előadásmódjával magával ragadta a hallgatóság figyelmét. Az előadásában négy székkel szemléltette az orvos beteg kapcsolatot, egyik oldalon helyezkedett el a beteg, szemben a másik oldalon pedig a segítő, aki 3 féle állapotot képviselt, az első a grandiózus ént testesítette meg, aki előtt nincs akadály, a második a segítőt, akit a mély  empátia jellemzett, a harmadik pedig a szakembert, aki tárgyilagos formában nyilvánult meg. Ezen kis játék során ismertette, hogy az orvosnak a különböző helyzetekben, hogy kell átlépni egyik állapotból a másikba, hogy megőrizze empátiáját, de ugyanakkor tárgyilagos is tudjon maradni, és mindezek mellett hogyan legyen képes megteremteni a harmóniát önmagával. Ismertette a kiégés öt lépcsőjét, ami kezdetben a pszichoszociális magatartás megváltozásában, majd pedig testi tünetek formájában nyilvánulhat meg. Felhívta a figyelmünket arra, hogy a kampányszerűen végzett rekreációs tevékenységek hosszú távon nem vezetnek eredményre.  A következő előadásban Piczkó Katalin beszélt az empátia és megértés közti különbség jelentőségéről, melyet az angol szakirodalom is megkülönböztet, valamint kitért az idő fogalmának megértésére és az önismeret jelentőségére. Interaktív előadásmódjában rávilágított a kommunikációs szintekre, melyet összesen hat különböző személyiséggel illusztrált, illetve szülő-gyermek viszonnyal hozott párhuzamba. Ezt követően megmutatta, hogyan lehetséges a kommunikációs szintek közötti egyensúlyt megteremteni. A szekció záró előadásában Prezenszki  Zsuzsa doktornő foglalta össze az elhangzottakat, néhány rövid, a gyakorlatban nagyon könnyen alkalmazható technikával nyújtott segítséget a hallgatóság számára. A prezentációjában egy Magyarországon készített retrospektív analízist mutatott be. A felmérést a főorvosok körében végezték, melynek eredménye mindannyiunk számára megdöbbentő volt, miszerint 60-90%-uk rákos megbetegedésben halt meg. A számok tükrében nem lehet eléggé hangsúlyozni a prevenció jelentőségét. A szekció zárásaként Kovács Péter összefoglalta nekünk az elhangzott előadások üzenetét, valamint rávilágított annak jelentőségére, hogy az onkológia területén dolgozó orvos kollégáknak mennyire fontos annak felismerése, hogy a beteg az adott szituációban milyen tudatállapotban van. Továbbá hangsúlyozta, hogy nagyon gyakran ennek a „módosult” tudatállapotnak a részeként a beteg nem képes az információ befogadására, ami a terápia során jelentős akadályt jelent az együttműködésben. A délutáni szekciók interaktív esetismertetésekkel folytatódtak. Az interaktív részvétel mobil applikáció segítségével valósult meg, a hallgatóság ennek használatával választhatta ki az előadások során feltett kérdésre a helyes választ.  Nagy érdeklődéssel figyeltük a sugárterápiás előadásokat, bemutatásra kerültek az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában az elmúlt években az emlő és nőgyógyászati daganatok, fej-nyaki tumorok, prosztata daganatok kezelésében bevezetésre került új technikák. Megismerhettük a májban lévő elváltozások sebészi és stereotaxiás sugárterápiás ellátásnak lehetőségeit. Az uroonkológia területén szintén folyamatos a fejlődés, a hólyagdaganatok ellátásában bevezetésre került un. lipiodolos jelölés lehetővé teszi a tumorágyra nagyobb sugárdózis leadását. Az onkológiai ellátásban újabb mérföldkövet jelentett az immunterápiák megjelenése. Az előadások során megismerkedhettünk az immunterápia mellékhatásaival, ezek ellátásával, hallhattunk az emlő tumorokban alkalmazott TIL (tumort infiltráló limfociták) jelentőségéről. Az említett előadásokon kívül számos differenciáldiagnosztikai probléma is ismertetésre került. A teljesség igényével nehéz lenne felsorolni az elhangzott előadásokat, de kijelenthetjük, hogy minden előadás mint tartalmilag, mind formailag magas színvonalú volt, az előadók alapos felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A konferencia zárásaként kisorsolásra került az ösztöndíj, melynek nyertese Szőnyi Márta klinikai onkológus rezidens lett, ezúton is gratulálunk a kiemelkedő előadásához.

 Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Kásler Professzor Úrnak, aki lehetővé tette, hogy a konferencia az Onkológiai Intézetben kerüljön megrendezésre, a Magyar Onkológusok Társaságának a szakmai és anyagi támogatásért, az üléselnököknek pedig, hogy szakmai észrevételeikkel, tapasztalataikkal hozzájárultak a fiatal kollégák szakmai fejlődéséhez.

Találkozzunk Debrecenben a MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK KONGRESSZUSÁN, ahol bemutatásra fog kerülni a legújabb TNM rendszer!

 

Vajdics Tímea

FIOSZ elnöke

 

A konferencián készült képeket a galériában nézhetik meg.

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

 

Az ESMO eseményekről, tanfolyamokról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.esmo.org/

Emlékeztető

 

A
Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet,
jogosult
az   SZJA 1 %  - ának
befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.


Kérjük,
hogy
adója 1%-ával támogassa Társaságunkat,
ezzel is elősegítve az általunk kitűzött célok megvalósítását,
melyek:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés
Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk,
melyre a támogatást várjuk:
19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

A MOT® - tagdíj összege 2024-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

 

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámot (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>