Tagdíjfizetés 2021

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tagdíjfizetés határideje: 2021. március 31, amely banki átutalással vagy csekken fizethető be. 

Tagdíjfizetési felhívás Tisztelt MOT®-Tagok!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a

MOT®- tagdíj összege 2021-ben is változatlan,

o 40évalattiaknak(diplomások): 2.000,-Ft
o szakdolgozóknak(diplomásokis): 2.000,-Ft
o 40évfelettidiplomásoknak: 5.000,-Ft
o nyugdíjasoknak,tiszteletbelitagoknak,orvostan-ésPh.D.hallgatóknak(max.4évig)a

tagság ingyenes.

Társaságunk alapszabálya szerint a tagsági díj minden tárgyév

március hó 31. napjáig

fizetendbe egy összegben a MOT® pénzintézeti számlájára történátutalással vagy postai úton továbbított csekken.
Tisztelettel kérjük, hogy a befizetési határid
t figyelemmel kísérni és kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek.

A MOT® bankszámlaszáma: OTP Bank, 11709002-20335665.

a nevet és pecsétszámot (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni

Kérjük, hogy a honlapon (www.oncology.hu) ellenrizze adatainak érvényességét és tagdíjbefizetéseit, illetve kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot Titkárságunkkal.
Kérjük továbbá, hogy (ha eddig még nem adta meg)
- amennyiben nyugdíjas, ezt a tényt,

- amennyiben hallgató, tanulmányai befejezésének várható idejét
írásban bejelenteni (
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , vagy 1122 Budapest, Ráth Gy.u.7-9.) szíveskedjenek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Onkológia folyóiratot csak tagdíjhátralékkal nem rendelkeztagjaink számára postázzuk, továbbá támogatások és egyéb kedvezmények csak tagdíjhátralék-mentesség esetén kérelmezhetk.
Két éves hátralék fennállása esetén megindítható a tagsági viszony törlésére irányuló eljárás.

Közreműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Vágó Anikó

Titkárságvezető MOT® Titkárság

00-36-20-445-5978 

 

A
Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet,

jogosult
az
SZJA1% -ának
befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

Kérjük,
hogy
adója 1%-ával támogassa Társaságunkat,

ezzel is elsegítve az általunk kitzött célok megvalósítását,
melyek:
egészségmeg
rzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés
Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megel
zésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az el
írásoknak megfelelen - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

Adószámunk,

melyre a támogatást várjuk:

19000479-2-43

Tisztelettel:
a MOT® Elnöksége 

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

November 11.

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Kérjükhogy adója 1%-ával támogassa Társaságunkatezzel is elsegítve az általunk kitzött célok megvalósítását, melyek:egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés

Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2021-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>