Az I-es típusú interferon lehetséges szerepe a bőrmelanóma genomikai progressziójában

A bőrmelanóma genetikai progressziója kevéssé ismert, mivel nem állnak rendelkezésre viszcerális áttéteken alapuló nagy genetikai elemzések adatai. Ennek a hiánynak a pótlására építettünk fel egy autopsziás metasztázis-biobankot, amelyen genomikai vizsgálatainkat folytattuk. Az áttéti daganatokban fokozódott a genetikai instabilitás, ennek okai a HR (homológ rekombinációs) gének hibái voltak. A korábban feltételezett genetikai eltérések mellett feltűnő volt a HGF/MET rendszer együttes kópiaszám-emelkedése. Új megfigyelésünk volt a tüdőáttétekben a nagyszámú, döntően IFN- (interferon) regulált, immunsejt-specifikus gén amplifikációja. Az I-es típusú IFN szerepének tisztázására rezisztens sejtvonalat hoztunk létre, melynek segítségével meghatároztunk egy in vitro stabil 13 génes expressziós mintázatot, melyből 4 gén in vivo is stabilnak bizonyult kísérleti rendszerben. A mintázatot nemzetközi adatbázisokban validáltuk és kimutattuk, hogy egyes elemei szerepet játszhatnak az immunterápiás érzékenységben. A metasztázis-biobank korábban IFN-kezelt eseteinek felhasználásával kimutattuk, hogy a betegek citokinkezelése megváltoztatja a progrediáló daganat genetikai sajátosságait, ami az agyi áttétekben a legkifejezettebb. Az IFN-rezisztencia-génmintázatunk elemeinek genetikai eltérései a korábban IFN-kezelésben nem részesült betegekben is megjelentek, ami arra utal, hogy nemcsak a terápiásan alkalmazott IFN-kezelés, hanem a daganatellenes immunválasz során felszabaduló endogén IFN is okozhat ilyen eltéréseket.

E-mail cím:
Jelszó:
VÍZKELETI LAURA1,3, LADÁNYI ANDREA4, PAPP ORSOLYA1, DOMA VIKTÓRIA2, KÁRPÁTI SAROLTA2, RÁSÓ ERZSÉBET1, BARBAI TAMÁS1, TÍMÁR JÓZSEF1 Semmelweis Egyetem, 1Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet, 2Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika,
a szerző cikkei

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

 

Az ESMO eseményekről, tanfolyamokról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.esmo.org/

Emlékeztető

 

A
Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet,
jogosult
az   SZJA 1 %  - ának
befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.


Kérjük,
hogy
adója 1%-ával támogassa Társaságunkat,
ezzel is elősegítve az általunk kitűzött célok megvalósítását,
melyek:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés
Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk,
melyre a támogatást várjuk:
19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

A MOT® - tagdíj összege 2024-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

 

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámot (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>