Onkopszichológiai képzés 2018, Erdély, az Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekció Beszámolója

Nemzetközi hídfők
Komplex Onkopszichológiai Képzés Erdélyben - Beszámoló

Koncz Zsuzsa, Stefanovits Nóra, Kovács Péter

Az Országos Onkológiai Intézet Onkopszichológiai Munkacsoportja, a Magyar Onkológusok Társasága Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekció, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem és az APSCO Egyesület szervezésében, illetve a kézdivásárhelyi önkormányzat támogatásával 2018. május 10-11-én kétnapos Komplex Onkopszichológiai Képzést tartott Kézdivásárhelyen székelyföldi, onkológiai betegekkel foglalkozó, segítő hivatású kollégák számára.

Az idei esemény előzménye, hogy a Munkacsoport 2016-ban kidolgozott egy képzési programot Komplex Onkopszichológiai Képzés néven, melyet 2016. június 2-4. között tartott meg Kolozsváron. A képzés kolozsvári megvalósítását az Országos Onkológiai Intézet és a Babes-Bolyai Tudományegyetem között kialakított intézetközi együttműködés tette lehetővé Prof. Dr. Kásler Miklós főigazgató főorvos (OOI), tanszékvezető egyetemi tanárvédnökségévelés Dr. Dégi László Csaba egyetemi adjunktus, miniszteri megbízott, az International Psycho-Oncology Society (IPOS) kelet-európai vezetőjének közreműködésével. Az eseményre a meghirdetést követő 2-3 nap alatt több mint ötvenen regisztráltak, ezzel be is teltek a helyek. Dégi L. Csaba adjunktus úr “történelmi jelentőségű pillanatként” emlegette és népszerűsítette az eseményt: nem került még sor ilyen módon szervezett magyar nyelvű onkopszichológiai képzésre Erdélyben, de még Romániában sem. Az eseményről a kolozsvári televízió és a helyi rádió is beszámolt: a helyszínen interjút készítettek Riskó Ágnessel, a Munkacsoport szupervizorával és Kovács Péterrel, a Munkacsoport vezetőjével.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, a kolozsvári esemény folytatásaként, az Országos Onkológiai Intézet Onkopszichológiai Munkacsoportja a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel és az APSCO Egyesülettel együttműködésben, az Országos Onkológiai Intézet, a Magyar Onkológusok Társasága és a kézdivásárhelyi önkormányzat támogatásával, Koncz Zsuzsa (OOI) és Dr. Dégi L. Csaba koordinálásval, megvalósította a második magyar nyelvű onkopszichológiai képzést Romániában az onkológia területén dolgozó székelyföldi segítő szakemberek számára. Az 57 résztvevő között orvosok, pszichológusok, ápolók, szociális munkások és lelkészek is voltak. A képzés a két nap során 8 elméleti tanegységgel, 6 kiscsoportos esetmegbeszéléssel és 2 nagycsoportos megbeszéléssel zajlott. A tanegységekről előzetesen készült egy 84 oldalas jegyzet is, amely tartalmazta az előadások kivonatát, egy kislexikont, az OOI-ban használt pszichoszociális szűrőcsomagot továbbá a háttérirodalom hivatkozásjegyzékét és az európai rákellenes kódexet is. E mellett a résztvevők hozzájutottak a Magyar Onkológia című folyóirat rehabilitációs számához. Ezt az anyagot minden regisztráló megkapta a helyszínen.

Köszöntőjében Dégi László Csaba köszöntötte a jelenlévőket, üdvözölte a pszichológus csoportot és kifejezte háláját Prof. Dr. Kásler Miklós főigazgató főorvosnak, az Országos Onkológiai Intézetnek és a Magyar Onkológusok Társasága vezetőségének a képzés megvalósítását lehetővé tevő támogatásukért. Dr. Kovács Péter, a pszichológus munkacsoport vezetője és a MOT ORSZ elnöke, a magyar szervezetek üdvözletét tolmácsolta megnyitójában a hallgatóság számára és felhívta a figyelmet arra, hogy mind az Országos Onkológiai Intézet, mind a MOT elkötelezett az erdélyi kollégákkal való szakmai kapcsolattartást illetően. Kiemelte, hogy az eszmei támogatáson túl a képzés megvalósításának praktikus momentumaiban is számíthattak a képzés szervezői, továbbá ennek eredményeként a jelenlévők mind a két szakmai szervezetre, mely háttér elengedhetetlen részét képezte a második komplex onkopszichológiai képzés megvalósításának.

A képzés első előadását Dr. Kovács Péter, az OOI Onkodermatológiai Osztály klinikai szakpszichológusa és az Onkopszichológiai Munkacsoport vezetője tartotta. Prezentációja során bemutatta az Országos Onkológiai Intézet történetét, a szervezett és integrált pszichológiai ellátás főbb meghatározóit, és részletezte a pszichológusi team által alkalmazott munkamódokat. Gődény Anna klinikai szakpszichológus a lélektani áttétel és a viszontáttétel jelenségét ismertette a résztvevőkkel, valamint a különböző pszichés védekező mechanizmusokat járta körbe előadásában.

A szünetet követően a résztvevők csoportos esetemegbeszélőn vehettek részt, ahol a saját eseteiken keresztül tudták megtapasztalni a betegekkel folyó segítő munka érzelmileg megterhelő jellegének enyhülését a megosztáson és a megértésen keresztül, valamint segítséget kaphattak a betegvezetésük során tapasztalt elakadásaikban, nehézségeikben. Molnár Petra pszichológus előadása az onkológiai osztályokon előforduló pszichés krízisállapotokat és a pszichotraumák különböző formáit taglalta. Koncz Zsuzsa klinikai szakpszichológus mindennapi példákon keresztül mutatta be, ez által tisztázta az onkológiához kapcsolódó lélektani hiedelmeket és téves elképzeléseket.

Az első nap végén nagycsoportos formában került sor az oktatási nap tanulságainak közös megfogalmazására, valamint teret kaptak a résztvevők az élményeik megosztására, feldolgozására is.

A második oktatási napot Horváth Dóra és Gődény Anna klinikai szakpszichológusok nyitották: ismertették az alkalmazott klinikai pszichológia specifikus szempontjait az onkológián. Ezt követően Gerlinger Lilla klinikai szakpszichológus tartott előadást a gyász és a szexualitás témaköreiről, melyben hangsúlyozta a segítő szakember saját, nevezett témákhoz kapcsolódó viszonyulásának jelentőségét is. A második napon, az elsőhöz hasonlóan, alkalom adódott az egyéni esetek átbeszélésére kiscsoportos formában, majd pedig Horváth Dóra ismertette az Országos Onkológiai Intézetben folyó pszichológiai betegellátás jellegét, és a különböző pszichoszociális intervenciós formákat. Az utolsó előadás Molnár Petrától hangzott el, aki az alapvető szemléleti keretekről, a rehabilitáció és a kommunikáció szemléleti és gyakorlati elveiről prezentált. A kétnapos oktatást ismét nagycsoportos megbeszélés zárta, ahol lehetőség nyílt a felmerülő kérdések és a két nap tapasztalatainak közös megvitatására.  

Az oktatás fontos célkitűzése volt, hogy az információ-megosztáson túl elősegítse az együttműködést és megteremtse a párbeszédet mind a résztvevők, mind pedig a különböző szakmák között. A kis és nagycsoportok jellegükből fakadóan hidat vertek mind a személyek, mind a szakmacsoportok között, mely híd pilléreit az előadásokban elhangzó praktikus, tapasztalaton alapuló információk jelentették.

A magyar nyelvű képzést övező, ismételten megtapasztalt intenzív érdeklődés egyértelműen jelezte a sokszor izoláltan és nehéz körülmények között munkálkodni kényszerülő székelyföldi segítő kollégák szakmai képződési igényét, nyitottságát. Ennek a szakmai igényességnek is köszönhető, hogy az elmúlt két évben sikeres és gyümölcsöző kapcsolat bontakozott ki a magyarországi és erdélyi kollégák között, melynek folytatása az erdélyi onkopszichológiai ellátás tekintetében a folytonos és hasonlóan kedvező szakmaszervezési folyamatok további facilitálását ígéri.

 

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

 

Az ESMO eseményekről, tanfolyamokról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.esmo.org/

Emlékeztető

 

A
Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet,
jogosult
az   SZJA 1 %  - ának
befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.


Kérjük,
hogy
adója 1%-ával támogassa Társaságunkat,
ezzel is elősegítve az általunk kitűzött célok megvalósítását,
melyek:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés
Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk,
melyre a támogatást várjuk:
19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

A MOT® - tagdíj összege 2023-ban is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

 

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámot (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>