Magyar Onkológusok Társasága® Kísérletes Onkológia és Patológia Szekciója

2021. október hó 25. napján megalakult a

 

Magyar Onkológusok Társasága®
Kísérletes Onkológia és Patológia Szekciója


Az alapítók szándéka arra irányult, hogy a MOT® tevékenységéhez kapcsolódóan a laboratóriumi munkát végző kísérletes rákkutató és patológus munkatársak számára a Társaságon belül önálló egységként működő Szekció jöjjön létre.

A Szekció célja, feladata és tevékenysége

        A Kísérletes Onkológia és Patológia Szekció az onkológia területeit művelő, vagy az iránt érdeklődő személyek önkéntes társulása alapján működő szakmai - tudományos társulás azon céllal, hogy a laboratóriumi munkát végző kísérletes rákkutató és patológus munkatársak a Társaságban önálló egységként működő szervezet keretein belül együttműködjenek.

        A Szekció célja a kísérletes onkológiai tudományok által érintett szakterületek (sejt- és molekuláris biológia, biokémia, kémia, fizika, patológia, farmakológia, sugárbiológia, stb.) egymás közötti, illetve a klinikusokkal is szorosabb együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy hatékonyabb, a klinikumban hasznosítható eredményeket produkáló transzlációs rákkutatási projektek jöjjenek létre.

         A Szekció tagjai szakmai és tudományos tevékenységükkel járulnak hozzá az onkológiai betegségek kialakulásával, kimutatásával, kezelésével és megelőzésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok megismertetéséhez.

         A Szekció részt vesz a különböző onkológiai szakterületek, valamint a MOT® egyéb szekciói közötti együttműködésekben.

A megalakult Szekció tagjai megalkották és elfogadták a Működési Szabályzatot.

A Szekció Elnöke: Dr. Tóvári József

A Szekció elnökségi tagjai: Dr. Kocsis Zsuzsa és Dr. Kenessey István

A tisztségviselők megbízatása két évre szól.

A Szekció tagja lehet minden magánszemély, illetve az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely egyben a Társaság tagja is, annak Alapszabályát elfogadja.

A Szekció munkája iránt érdeklődők a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen  jelentkezhetnek.

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Szekció.

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

 

Az ESMO eseményekről, tanfolyamokról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.esmo.org/

Emlékeztető

 

A
Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet,
jogosult
az   SZJA 1 %  - ának
befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.


Kérjük,
hogy
adója 1%-ával támogassa Társaságunkat,
ezzel is elősegítve az általunk kitűzött célok megvalósítását,
melyek:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés
Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk,
melyre a támogatást várjuk:
19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

A MOT® - tagdíj összege 2024-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

 

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámot (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>