Pályázati eredményhirdetés

a Magyar Onkológia c. folyóiratban 2014. évben megjelenő tudományos közlemények szerzőinek jutalmazására meghirdetett pályázathoz kapcsolódóan

A Bíráló Bizottság (melyet a jelen esetben az elnökségi tagok alkották) értékelése alapján a MOT Elnöksége egyhangú határozattal döntött akként, hogy a nyertes PhD hallgatók az alábbiak:

  • Dr. Dános Kornél Pál (SOTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika)
  • Kovács Péter (OOI Onkodermatológiai Osztály, pszichológus)
  • Dr. Léránt Gergely (OOI Radiológiai Diagnosztikai Osztály)
  • Dr. Sipos Éva (Debreceni Egyetem GYTK Biofarmácia Tanszék)
  • Dr. Tőkés Tímea (SOTE 1.sz.Belgyógy.Klin.Onkol. Részleg)

A pályázati kiírás alapján négy pályázó részére nyújtható a pályázattal elnyerhető támogatás. Az Elnökség azonban – a pályázatok kiemelkedő színvonalú szakmai tartalmára tekintettel – akként döntött, hogy a juttatást kiterjeszti és öt pályázatot részesít díjazásban, ezen pályázók részére nyújt támogatást.

Az érintetteket az Elnökség közvetlenül is értesíti az eredményről és megköti velük a támogatási szerződést.

Budapest, 2014. április 30.

Dr. Géczi Lajos
a MOT Elnöke

Dr. Ágoston Péter
a MOT Főtitkára

Dr. Vincze Borbála
a MOT Kincstárnoka

A közzététel a MOT honlapján és a MOT hivatalos lapjában - Magyar Onkológia - történik.

 

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

November 11.

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Kérjükhogy adója 1%-ával támogassa Társaságunkatezzel is elsegítve az általunk kitzött célok megvalósítását, melyek:egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés

Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2021-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>