Összefoglaló a MOT ügyeiről, 2013-2015-2017.

Elnöki és főtitkári beszámoló – vázlat

Elnök úr 2015-2017. között volt (van) tisztségben, főtitkár úr viszont 2013-2017-ig.
Az éves közgyűléseken folyamatosan megtartották a beszámolót, bár nyilván részben nem ugyanazok a tagok hallgatták, de magukra vessenek, ha nem jöttek közgyűlni.
Ezért azt gondolom, mindkettőjüknek részben az elmúlt teljes ciklusról, részben a 2017. májusa óta még megvalósult tevékenységekről lehet beszámolni, természetesen kiemelve a legfontosabbakat.
A kérés a „közös” vázlat megküldése volt, úgy tudom, egymás között fogják felosztani a témákat, ki-ki tisztségéhez tartozóan.

I.

Általános, a Társaság működéséhez kapcsolódó állandó, folyamatos feladatok, tevékenységek

 1. évi rendes közgyűlés (mérleg-elfogadás) megtartása
 2. évente a vezetőségi ülések megtartása
 3. kb. havi gyakorisággal elnökségi ülések megtartása
  mindezen testületi üléseken az alapszabály szerint a hatáskörükbe tartozó döntések meghozatala, az elnökségi ülésen a folyamatos működéssel kapcsolatos határozatok, intézkedések
 4. éves működési terv, pénzügyi (gazdálkodási) terv, mérleg elkészítése
 5. a Társaság pénzügyi helyzetének folyamatos ellenőrzése, a számviteli, adózási, bejelentése, bevallási kötelezettségek teljesítése, a pénztartalék biztonságos kezelése, pénzügyi adminisztráció, állandó kapcsolat a könyvelő céggel
 6. jogi ügyek folyamatos intézése, részben a közhasznúsági feltételeknek történő folyamatos megfelelés, az időközi változások figyelemmel kísérése és alkalmazása, részben pedig a folyamatos munka során (szerződések, egyéb megállapodások, nyilatkozatok, határozatok elő- ill. elkészítése, állásfoglalások, jogi véleményezés, alapszabályi és egyéb módosítások bírósági ügyintézése, a képviseleti joggal kapcsolatos eljárások, külső partnerekkel történő együttműködés során a jogi háttér biztosítása, stb.), folyamatos együttműködés a Társaság jogászával
 7. a Hivatalos Lap (Magyar Onkológia) kiadásával kapcsolatos szakmai és anyagi kérdések folyamatos rendezése (szerződés, elszámolás, tartalmi kérdések, kapcsolattartás a Kiadóval, a főszerkesztővel és a szerkesztőbizottsággal, megjelenő társasági közlemények közzététele, díjkitűzés a legjobb tudományos közlemények jutalmazására, az impakt-faktorossá tétel iránti intézkedések, stb.)
 8. a honlap felügyelete, fejlesztése, szerkesztőbizottság megalakulása
 9. a MOT Iroda (Titkárság) működtetése, adminisztráció, tagi nyilvántartás, tagrevízió, tagdíjak, döntés-előkészítés, kapcsolattartás, egyéb ügyintézés
 10. a szekciók felügyelete, támogatása, rendezvények
 11. támogatásokról, egyéb juttatásokról döntés ill. elvi állásfoglalás
 12. együttműködés más tudományos társaságokkal, kérelemre állásfoglalások kiadása
 13. ESMO, az EACR és a MOTESZ tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása (képviselet, rendezvények, tagdíjak)
 14. támogatási kérelmekelbírálása, támogatások, díjak odaítélése (Krompecher díj évente)
 15. kétévenkénti kongresszus előkészítése, pályáztatás
 16. a két, ill. négy évenként esedékes tisztségviselő-változások kapcsán felmerülő feladatok ellátása (bíróság, egyéb hatóságok, átadás-átvétel, stb.)
 17. mindazon tevékenységek folyamatos ellátása, melyeket az Alapszabály az Elnökség és a tisztségviselők tekintetében előír, az Ellenőrző Bizottság állandó, folyamatos felügyeletével, a Vezetőség - esetenkénti, szükség szerinti - jóváhagyásával

II. Támogatások

 1. támogatási kérelmek teljesítése (egyéni, tudományos rendezvényeken történő részvétel, ösztöndíj, ESMO tagsági díj, szakdolgozók külföldi társaságbeli tagsági díja)
 2. szekciók támogatása (rendezvények, kiadványok finanszírozása, ösztöndíj)
 3. más Társaságokkal együttműködve díjak, támogatások
 4. konkrét támogatások, díjak
  • pályázat kiírása (MO legjobb cikk)
  • poszter-díjak (Kongresszus)
  • Magyar Pathológiai Társaság
  • szekciók (önálló szekció-rendezvények évente)
  • SOTE TDK
  • Szent Agáta rendezvény
  • Genersich Alapítvány
  • EACR kongresszusi részvétel
  • EONS tagdíj (szakdolgozók)
  • EONS kongresszusi részvétel
  • FIOSZ ösztöndíj (tanulmányút)
  • ESMO tagdíj
  • Kékgolyó Napok (szakdolgozók)
  • szekció-rendezvények ORSZ, FIOSZ)
  • egyedi, eseti, tagi támogatások kérelemre (az előírások szerinti feltételek fennállásának vizsgálata)
  • tudományos ösztöndíj

III. A teljes időszak alatt, az egyes években megvalósult, fontosabb további események

            (értelemszerűen a fent felsorolt állandó tevékenységek folyamatosak voltak)
            (elnök: 2013-2015: Dr. Géczi Lajos, 2015-2017.: Dr. Mangel László)

2013.

 1. a XXXII. Kongresszus, Pécs
 2. Kardio-Onkológiai Munkacsoport, Immunológiai Munkacsoport létrehozása
 3. „Látogatóban” folyóirat – szerződés-megújítás
 4. hivatalba lépő elnök beiktatása, az új elnökség tevékenységének beindítása
 5. új elnöki titkárnő megbízása

2014.

 1. a Magyar Onkológia kiadásával kapcsolatos szerződés frissítése
 2. Magyar Onkológia „legjobb tudományos közlemény” pályázat
 3. az új Civil törvény Társaságot érintő kötelezettségeinek végrehajtása és a közhasznúsággal kapcsolatos változásoknak történő megfelelés (alapszabály, működési szabályzat módosítása, pénzügyi szabályzatok, adatvédelmi szabályzat, stb., bírósági eljárás, jóváhagyás)
 4. a védjegy-oltalom®(névre és az ábrás logora) megszerzése

2015.

 1. MOT XXXI. Kongresszusa, Budapest
 2. rendkívüli, tisztújító közgyűlés (jövőbeli elnök, vezetőség, Ellenőrző Bizottság)
 3. az új elnökség beiktatása, elnöki titkárnő megbízása
 4. a honlap megújítása (új honlap-fejlesztő cég megbízása, a szerkesztőbizottság megalakítása)
 5. a MOT alapítványával (Magyar Rák Alapítvány) kapcsolatos, az alapítói jogokat érintő feladatok ellátása, az alapítvány megszüntetése
 6. szakmai, tudományos rendezvények (pl. szekciók rendezvényei, Onkológiai Délutánok, stb.)
 7. Jövővel élni” – új folyóirat, szakmai együttműködés
 8. a MOT Ügyintéző Iroda teljes átszervezése (fizikai, személyi), hatékonyságának növelése, a tagrevízió teljes körű végrehajtása (adatok, befizetések, stb.) és folyamatos frissítése, a tagnyilvántartás korszerűsítése (informatikai megoldások, stb.), közvetlen kapcsolat-tartás a tagokkal

2016.- 2017.

 1. a 2017. évi XXXII. Kongresszus (Debrecen, 2017.nov.16-18.) előkészületei, pályáztatás, szerződéskötés a szervező céggel, szakmai tartalom, program meghatározása, stb.
 2. a 2017. novemberi, tisztújító közgyűlés előkészítése (jövőbeli elnök, főtitkár, kincstárnok választása), a Jelölő Bizottság felállítása
 3. elvi állásfoglalások, véleményezések, együttműködés más társaságokkal

a) egyedi támogatási feltételek meghatározása

b) kongresszusi kiállítók jelentkezésének elfogadásával kapcsolatos állásfoglalás

c) egyéni publikációs tevékenység támogatásával kapcsolatos állásfoglalás

d) a tagsági adatok kezelése, az ezzel kapcsolatos kérelmekre adott állásfoglalás

e) külső, szakmai állásfoglalási kérelmekre adott válaszok

   • MOTESZ Szakmai Kollégium Sugárterápiás és Onkológiai Tanács
   • az EMMI megkeresése kormány-előterjesztés véleményezése tárgyában, a PET központi várólista bizottság kapcsán
   • immuno-onkológia, mint szakág
   • csatlakozás az IPOS-standardokhoz

f) kapcsolatfelvétel a határon túli magyar onkológusokkal

g) a MÁESZ bemutatkozása, a MOT® lehetséges részvétele a Népegészségügyi Szűrőprogramban

h) kongresszusi részvétel

   • EACR Kongresszus, Dr. Oláh Edit
   • EONS Kongresszus, szakdolgozók
   • ESMO Kongresszus, Dr. Horváth Zsolt (bemutatkozó anyaggal)
    Dr. Horváth Zsolt megbízása további 2 évre az ESMO-val történő kapcsolattartásra
   • EACR kapcsolattartó: Dr. Nagy Péter

 

IV. Szekciók:

1.

Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekció (ORSZ)

 • kiemelkedő tudományos munkát végeznek
 • részt vesznek szakmai rendezvényeken (a Társaság anyagi támogatásával)
 • évente saját rendezvényeket szerveznek
 • „Egy hajóban...” tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára tisztelettel a Medicina Kiadó gondozásában és Gerlinger Lilla, valamint Kovács Péter szerkesztésében az onkopszichológia és az onkológiai rehabilitáció területén releváns tanulmányokat összegyűjtő és tartalmazó kötet november végén jelenik meg.
 • a szekció 3 tagja a Nemzetközi Onkopszichológiai Társaság (IPOS) 17. világkongresszusán előadásokkal vett részt, ahol is a prezentációkon kívül a nemzetközi szakmai vérkeringésbe való bekerülés lehetőségei is megnyíltak: edukációs program kidolgozásában való részvétel, valamint egy jövőbeli világkonferencia megszervezésének előkészítésével.
 • a szekció 75 jegyzett tagot számlál országszerte. Az adott munkacsoportok vezetői, képviselői nagy részben képviseltetik magukat a fent említett kötetben egy-egy tanulmánnyal, írással. A szekciónk számára a MOT 2017-ben hozzávetőlegesen 1 millió Ft támogatást nyújtott: két konferenciaregisztrációt finanszírozott (összesen kb. 468.000 Ft.) illetve a könyv megjelentetését (500.000 Ft) is támogatja.
 • Tervek: 2018 őszén kerül megrendezésre a IV. Test-Lélek Konferencia, mely a szekció egyik legfőbb eseménye, ahol közgyűlésünket is tartják majd. Az eseményt  ismét az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel közösen szervezik meg.
 • a szekció jelenlegi elnöke: Kovács Péter

 

2.

Szakdolgozói Szekció

2015.
1. MOT Szakdolgozói Szekció részvétele a Kékgolyó Napok 2015 Onkológiai Szakdolgozói Továbbképző Konferencián
2. EONS első magyar nyelvű bemutatkozó kiadványának megjelenése
3. MOT Szakdolgozói Szekció 2015. évi közgyűlése
4. MOT Szakdolgozói Szekció részvétele az ECCO 2015. kongresszus szakdolgozói programján – 2015 szeptember 25-29. Wien
5. MOT Szakdolgozói Szekció részvétele az EONS 2015 évi advisory council meeting programján – 2015 november 26-28. Athen
6. EONS pályázat összeállítása és benyújtása Európai Onkológiai Szakdolgozói protokollok fordítására
7. MOT honlap szakdolgozói szekció hasábok frissítése

2016.
1. EONS első magyar nyelvű bemutatkozó kiadványának sokszorosítása és elektronikus terjesztése
2. EONS - magyar nyelvű fájdalomcsillapítás protokoll nyomtatott és elektronikus terjesztése
3. MOT Szakdolgozói Szekció V. Vándorgyűlés – 2016. június 9-11.
4. MOT Szakdolgozói Szekció részvétele az EONS 2016 évi advisory council meeting programján – 2016 október 16-18. Dublin

2017.
1. MOT Szakdolgozói Szekció részvétele a 2017 évi Kékgolyó Napok – Országos Onkológiai Szakdolgozói Továbbképző Konferencián.
2. A MOT XXXII. Kongresszus szakdolgozói szekció program szakdolgozói akkreditálása, a szekció program koordinálása
3. Onkológiai Szakdolgozói pályázat létrehozása
A szekció jelenlegi elnöke Puskás Gabriella

3.

Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekció (ORSZ)

 • kiemelkedő tudományos munkát végeznek
 • részt vesznek szakmai rendezvényeken (a Társaság anyagi támogatásával)
 • évente saját rendezvényeket szerveznek
 • „Egy hajóban...” tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára tisztelettel a Medicina Kiadó gondozásában és Gerlinger Lilla, valamint Kovács Péter szerkesztésében az onkopszichológia és az onkológiai rehabilitáció területén releváns tanulmányokat összegyűjtő és tartalmazó kötet november végén jelenik meg.
 • a szekció 3 tagja a Nemzetközi Onkopszichológiai Társaság (IPOS) 17. világkongresszusán előadásokkal vett részt, ahol is a prezentációkon kívül a nemzetközi szakmai vérkeringésbe való bekerülés lehetőségei is megnyíltak: edukációs program kidolgozásában való részvétel, valamint egy jövőbeli világkonferencia megszervezésének előkészítésével.
 • a szekció 75 jegyzett tagot számlál országszerte. Az adott munkacsoportok vezetői, képviselői nagy részben képviseltetik magukat a fent említett kötetben egy-egy tanulmánnyal, írással. A szekciónk számára a MOT 2017-ben hozzávetőlegesen 1 millió Ft támogatást nyújtott: két konferenciaregisztrációt finanszírozott (összesen kb. 468.000 Ft.) illetve a könyv megjelentetését (500.000 Ft) is támogatja.
 • Tervek: 2018 őszén kerül megrendezésre a IV. Test-Lélek Konferencia, mely a szekció egyik legfőbb eseménye, ahol közgyűlésünket is tartják majd. Az eseményt  ismét az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel közösen szervezik meg.
 • a szekció jelenlegi elnöke: Kovács Péter

 

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
          01 02 03  
  04 05 06 07 08 09 10  
  11 12 13 14 15 16 17  
  18 19 20 21 22 23 24  
  25 26 27 28 29 30 31  
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-1-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2017-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak, Ph.D. hallgatóknak (max. 4 évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>