Onkopszichológiai és Rehabilitáció

A betegekért...

A Szekció a Magyar Onkológusok Társasága szervezetének legfiatalabb tagja. Az Országos Onkológiai Intézetben működő onkopszichológiai munkacsoportban tevékenykedő, illetve az azzal együttműködő, pontosabban együtt-működő szakembereket kívánja közös szervezetbe tömöríteni azzal a céllal, hogy az aktív onkológiai ellátás mellett nyújtott testi és pszichoszociális rehabilitáció kellő időben és szakmailag megalapozott módon tudjon megkezdődni. Megalakult csoportunk a betegek legteljesebb körű ellátását célozza, munkájában ezt tekinti mértékadónak. A holisztikus szemlélet szerint az onkológiai betegséggel küzdő emberek rehabilitációja egyrészt már a diagnózisközléstől meg kell, hogy kezdődjön, másrészt mind szociális, mind testi, mind pedig lelki területekre ki kell terjednie egymástól nem elválasztható módon.

 

A szakmáért…

A Szekció feladata az onkológia területén tevékenykedő pszichológusok, pszichiáterek, rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, szociális munkások és egyéb rehabilitációban, vagy palliatív ellátásban és gondozásban részt vevő, illetve az onkológiai betegségekhez kapcsolódóan a betegek fizikai és lelki támogatását és gyógyulását segítő szakemberek közötti rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása is. Az ORSZ koordinációs szerepet kíván betölteni a tagok között a betegek pszichoszociális kivizsgálásában, kezelésében, rehabilitációjában, továbbá klinikai tárgyú vagy alapkutatás szintű vizsgálatok összehangolásában és kivitelezésében egyaránt.

 

Egymásért…

A Szekció kiemelt feladatai közé tartozik az onkopszichológia gyakorlati tapasztalatainak rendszerezett összegyűjtése, szervezett megosztása, és oktatása. A tudományos evidenciákon és széleskörű szakmai tapasztalatokon alapuló irányelvek és szakmai protokollok kialakítását, illetve gondozását az ORSZ kiemelten fontos feladatának tekinti.


A szekció alapszabálya szerint az ORSZ vezetését a szekció elnöke és a szekció főtitkára látja el. Az alakuló ülésen a jelenlévő alapító tagok a szekció elnökének Kovács Péter pszichológust, a szekció főtitkárának pedig Koncz Zsuzsa pszichológust választották.

 


 

The Section of Oncopsychology and Rehabilitation (SOR) is responsible for coordinating and maintaining a continuous collaboration between the following professionals in the field of oncology: psychologists, psychiatrists, physicians specializing in rehabilitation, physical therapists, social workers, rehabilitation and palliative care providers, and other professionals providing physical, mental and emotional care in order to advance the patients’ healing process. Activities of the SOR members span from prevention to palliative care, while they supplement medical treatment by providing personalized psycho-social care and rehabilitation services – always putting patients’ interests first. Furthermore, other priorities of the section include a systematic collection and analysis of hands-on experiences in psycho-oncology, disseminating these findings, and using them for educational purposes.

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

 

Az ESMO eseményekről, tanfolyamokról az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.esmo.org/

Emlékeztető

 

A
Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet,
jogosult
az   SZJA 1 %  - ának
befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.


Kérjük,
hogy
adója 1%-ával támogassa Társaságunkat,
ezzel is elősegítve az általunk kitűzött célok megvalósítását,
melyek:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés
Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk,
melyre a támogatást várjuk:
19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

A MOT® - tagdíj összege 2023-ban is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

 

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámot (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>