Megalakult a MOT® új szekciója, az Onkodermatológiai Szekció!

2021. február 18-án megalakult a MOT® Onkodermatológiai Szekciója - 30 alapító taggal -, így újabb fontos szakterület kapott kiemelt szerepet a Társaság működésében.

A szekció megalakulását a MOT® Elnöksége jóváhagyta.

A Szekció alapelvei:

  • Az Onkodermatológiai Szekció az onkológia dermatológiai területeit művelő, vagy az iránt érdeklődő személyek önkéntes társulása alapján működő szakmai - tudományos társulás.
  • A Szekció tagjai szakmai és tudományos tevékenységükkel járulnak hozzá az onkodermatológiai betegségek keletkezésével, megelőzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.
  • A Szekció részt vesz a különböző onkológiai szakterületek közötti együttműködésben.

 

A Szekció

  • célja:

A melanoma terápiája az utóbbi években alapvetően megváltozott, a bőrtumorok kezelésében is új innovatív terápiák jelentek meg. Az új kezelési módozatok szignifikáns túlélési előnyt eredményeztek, azonban jelentős kihívás elé állították az onkológus, onkodermatológus és egyéb társszakmák ezen területen működő képviselőit. Ehhez az örvendetesen megváltozott új helyzethez alkalmazkodva indokolt és szükséges a MOT®-on belül megalakítani a speciális dermatoonkológiai szekciót.

A Szekció célja, hogy

o   összefogja a témakörben dolgozó szakembereket,

o   biztosítsa az aktuális változások naprakész ismeretét,

o   tudományos üléseken lehetőséget adjon a szakmai tapasztalatok kicserélésére és az aktuális vitás kérdések diszkussziójára.

  • feladata és tevékenysége:

o    melanoma és bőrtumorok elsődleges és másodlagos prevenciója

o    a populáció edukációja rendezvényeken, betegszervezeteken, média szerepléseken keresztül; szűrővizsgálatok szervezése

o    rezidensek és szakorvosjelöltek, medikusok oktatása

o    továbbképzések

o    publikációk

o    kapcsolattartás a Magyar Dermatológiai Társulat Dermatoonkológiai Szekciójával

o    együttműködés a Közép-Kelet Európai Onkológiai Akadémiával


A szekció Elnöke: Prof. Dr. Liszkay Gabriella
A szekció Titkára: Prof. Dr. Borbély Katalin
A szekció-elnökség további tagjai:
Dr. Balatoni Tímea
Dr. Hornyák Lajos
Dr. Horváth Zsolt
Prof. Dr. Nagy Péter
Prof. Dr. Tímár József

 

A Szekció tagja lehet minden magánszemély, illetve az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely egyben a Társaság tagja is, annak Alapszabályát elfogadja.

Jelentkezni lehet a

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

címeken.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Szekció.

 

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

November 11.

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Kérjükhogy adója 1%-ával támogassa Társaságunkatezzel is elsegítve az általunk kitzött célok megvalósítását, melyek:egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés

Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2021-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>