Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 12
#1
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-09

 Életének 90. évében, 2020. március 18-án elhunyt dr. Juhász Lajos nyugalmazott onkológus főorvos, az MTA doktora, aki közel harminc éven át gyógyított és kutatott a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban.

#2
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

A 2-dezoxi-2-[fluorin-18]fluor-D-glükóz (18F-FDG) pozitronemissziós tomográfia/komputertomográfia (PET/CT) bevezetése és klinikai alkalmazása több mint két évtizedes múltra tekint vissza. A módszer paradigmaváltást eredményezett az onkológia számos területén és nagyon gyorsan nőtt az elfogadottsága. A legmodernebb PET-alapú hibrid mérés, a PET/mágneses rezonancia (PET/MR) képalkotás 2011-től vált elérhetővé és további felbecsülhetetlen lehetőségeket kínál. Különböző ajánlások születtek azzal a céllal, hogy útmutatást nyújtsanak a PET/MR protokollok standardizálásához, harmonizálásához és támogassák a módszer alkalmazását a klinikai felhasználás és kutatás területén. Remélhetően, jól körülhatárolt szakmai javallatokkal, hasonlóan a PET/ CT alkalmazásokhoz, a ma még kissé misztifikált PET/MR technológia hamarosan a mindennapjaink részévé válik. Magy Onkol 64:87–96, 2020

Kulcsszavak: PET/CT, PET/MR, klinikai alkalmazások

#3
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

A prosztatarák diagnosztikájában és terápiájában a radiofarmakonok és a hibrid technológia (PET/CT, PET/MRI) fejlődése új lehetőséget nyitott meg. A kolin-PET pontosabb korai diagnosztikát biztosít, mely a személyre szabott, metasztáziscélzott terápiák megválasztását segíti. A teranosztikumként alkalmazható PSMA-radiofarmakonok hazánkban még nem elérhetők. A 68Ga-cal vagy 18F-cal jelölt PSMA kiváló diagnosztikai radiofarmakon, mely a kolin-PET-nél érzékenyebben képes ábrázolni a primer folyamatot és annak metasztázisait, különösen alacsony PSA-szint esetén. A béta-sugárzó 177Lutel jelölt PSMA a diagnosztikus molekula terápiás párjaként effektíven kezeli a metasztatikus kasztrációrezisztens prosztatarákos betegeket. Jelen közleményünkben az európai ajánlás alapján elemezzük a PSMA radioligandum terápia (PRLT) helyét a prosztatarákos betegek kezelésében. Magy Onkol 64:133–137, 2020

Kulcsszavak: teranosztikum, PSMA, prosztatarák

#4
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

láris képalkotás jelentős szerepet játszik. Folyamatosan új radiogyógyszerek jelennek meg a mindennapi gyakorlatban a betegségek felderítésében, és a terápia hatásosságának felmérésében. A radiogyógyszer-fejlesztésekben az utóbbi években a teragnosztikus alkalmazások kerültek előtérbe. A cikk ismerteti a neuroendokrin és prosztatadaganatok diagnosztikájához szükséges, valamint a fibroblasztaktivációs protein gátló 18F és 68Ga izotópokkal jelzett radiogyógyszereket. A fémes radioizotópok (44Sc, 64Cu, 52Mn, 86Y, 89Zr) egyre szélesebb választéka segít kielégíteni az új biomarkerek iránti igényt, és jelentősen elősegíti a PET-radiofarmakonok új generációjának a bevezetését. Magy Onkol 64:104–111, 2020

Kulcsszavak: 18F és 68Ga izotópok, radiogyógyszerek, fémes izotópok, onkológiai diagnosztika

#5
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

Az első igazi teranosztikum, a I-131, a differenciált pajzsmirigyrákok (DTC) ellátásában került alkalmazásra, és ma is fontos szerepe van e betegségek jó prognózisában. A radiojód specifikus, molekuláris terápiára ad lehetőséget a jodid aktív felvételét végző nátrium-jodid-szimporter révén. Más teranosztikumok kifejlesztése is alapvetően az individualizált, személyre szabott terápiát célozza, a mellékhatások minimalizálása és a terápiás hatás optimalizálása útján. Az alapvetően jó prognózisú DTC incidenciája gyorsan nő az egész világon. Ez szükségessé tette az irányelvek módosítását a „túlkezelés” elkerülése érdekében, a kevésbé radikális ellátás irányában. Az elmúlt években új patológiai klasszifikáció és stádiumbeosztás is napvilágot látott. A jelen közlemény a DTC ellátásában bekövetkezett változásokat foglalja össze, kiemelve a radiojód-kezelés szükségessége körüli véleménykülönbségeket, ismertetve a magyar konszenzuskonferencia állásfoglalását. Magy Onkol 64:112–117, 2020

Kulcsszavak: teranosztikum, precíziós medicina, személyre szabott kezelés, differenciált pajzsmirigyrák, radiojód

#6
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

A cikk a neuroendokrin tumorok nukleáris medicinai diagnosztikáját és terápiás lehetőségeit mutatja be a jelenleg hatályos irányelveknek megfelelően. A közlemény a neuroendokrin eredetű daganatok általános jellemzésével kezdődik, majd a laboratóriumi és képalkotó diagnosztikus módszerek széleskörű bemutatásával, illetve a peptidreceptor radionuklid terápia és a meta-jodobenzilguanidin-kezelés részletes tárgyalásával folytatódik. Végezetül a cikk betekintést nyújt az aktuális kutatásokba és a jövőben várható fejlesztésekbe is. Magy Onkol 64:119–130, 2020

Kulcsszavak: neuroendokrin tumor, radioizotópos képalkotás, radioizotópos terápia

#7
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

A szerzők az egyfotonos technikákhoz használt izotópokat és radiofarmakonokat tekintik át, kitérve ezek jelenlegi felhasználására, illetve az esetleges jövőbeli trendekre. A SPECT-vizsgálatoknál is egyre szélesebb izotóppaletta áll rendelkezésre, illetve olyan terápiás izotópok is a figyelem középpontjába kerültek, amelyek diagnosztikus leképezése az új technológiák megjelenésének köszönhetően egyszerűbbé vált. Ezen túlmenően napjainkban a nukleáris medicina területén egyre inkább előtérbe került a diagnosztikus és terápiás radiofarmakonok egymáshoz közelítése, így fontos szerepet töltenek be a teranosztikumok is. Magy Onkol 64:98–103, 2020

Kulcsszavak: radiofarmakon, egyfotonos emissziós komputertomográfia, SPECT, terápia, teranosztikum

#8
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

A modern képalkotó eljárások – benne a CT- és MR-diagnosztikával – a betegségek korai felismerésében, kiterjedésének és jellegének meghatározásában, a kezelésre adott válasz megítélésében egyre fontosabb szerepet játszanak. A szerzők áttekintik azokat a technikai, technológiai fejlesztéseket, amelyek a CT- és MR-diagnosztikában a közelmúltban megvalósultak, a klinikai gyakorlatban elterjedőben vannak. Az elért eredményekre támaszkodva a további fejlesztések lehetőségét is elemzik. A fő célkitűzés mindkét modalitásnál a folyamatos hardver- és szoftverfejlesztés, a költséghatékony megoldások az eredményesség növelésével, a fenntartási és működési költségek csökkentésével. A vizsgálati idő csökkenése, az egyre javuló képminőség, a vizsgálati környezet komfortosítása mind a beteg, mind az ellátó személyzet számára igen fontos. A nyert adatok interpretációja nagyban függ a leletező szakértelmétől, tapasztalatától, a klinikai adatok és a technikai lehetőségek ismeretétől. Ezt a folyamatot segíti majd a mesterséges intelligencia (AI), amelyet a szerzők a CT- és MR-diagnosztika kapcsán érintenek. Magy Onkol 64:139–144, 2020
Kulcsszavak: CT- és MR-diagnosztika, trendek, fejlesztés, költséghatékony, mesterséges intelligencia

#9
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

A mesterséges intelligencia egy dinamikusan fejlődő módszertan, és mivel eszköztára rendkívül gazdag, megjelenése nemcsak az iparban, hanem minden tudományterületen érezhető. A diagnosztikai műszergyártók viszonylag hamar felismerték, hogy az ilyen típusú algoritmusokkal minőségi javulást és a mérési vagy vizsgálati idő csökkentését lehet elérni, ami számukra piaci előnyt, a felhasználók számára pedig hatékonyabb betegellátást jelenthet. Ebben az öszszefoglalóban a módszertani áttekintés után a képalkotás és a képfeldolgozás területén megismert újabb alkalmazásokra mutatunk példákat. A közlemények elemzése is alátámasztotta a szakértők által gyakran hangoztatott feltételt, miszerint a gépi tanulás alkalmazása és fejlesztése csak megfelelő mennyiségű és minőségű adatokkal lehetséges. Ilyen adatokat csak olyan projektekkel lehet összerendezni, amelyek a XXI. századi technológiai igényeknek megfelelő adattárházak kialakítását biztosítják. A Big Data módszertanának a mesterséges intelligencia ilyen típusú integrálásával a sokszor még rejtett klinikai adatvagyon válhat elérhetővé a korszerű adattudományi eszközök számára. Ez a lehetőség megfelelő klinikai kérdésekkel együtt új K+F+I projektek bázisát jelentheti majd. Magy Onkol 64:145–152, 2020
Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, Big Data technológia, onkológia, nukleáris medicina, radiológia

#10
Magyar Onkológia 64. évf. 2. szám
Magyar Onkológusok Társasága
2020-07-01

Bemutatjuk a mesterséges intelligencián (MI) alapuló módszerek egy lehetséges klinikai alkalmazását, mely képes a jelentős zajjal terhelt csontszcintigráfiás felvételek hatékony zajszűrésére. A speciális MI-alkalmazás az előzetes vizsgálatok alapján lehetővé teszi, hogy számottevően csökkenthessük a vizsgálati időt vagy a betegnek beadott aktivitást, így csökkentheti a beteget, asszisztenst, orvost ért sugárterhelést. Bemutatjuk az MI-szűrő alkalmazása működésének sajátosságait, tanítási folyamatát, melyet fontos érteni ahhoz, hogy a leletező orvos biztonsággal, „másodlagos megbízható véleményként” figyelembe vehesse az MI-feldolgozott képet, és ezáltal pontosabb diagnózist fogalmazhasson meg a segítségével. Kitérünk az algoritmus robusztusságvizsgálatára, valamint a komplex klinikai ellenőrzés sajátosságaira és kihívásaira is. Magy Onkol 64:153–158, 2020
Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, csontszcintigráfia, klinikai validáció, zajcsökkentés, jel-zaj viszony javítása

Következő esemény

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
          01 02 03  
  04 05 06 07 08 09 10  
  11 12 13 14 15 16 17  
  18 19 20 21 22 23 24  
  25 26 27 28 29 30 31  
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

EACR tagság

A MOT® tagok 2003. óta EACR tagok is, hála a társaságok együttműködésének. Ez főként a kutatók részére számos előnnyel és pályázati lehetőséggel jár.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2020-ban is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665-00000000

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>