Meghívó a MOT 2017. május 23. napján tartandó évi rendes Közgyűlésére
M E G H Í V Ó

a Magyar Onkológusok Társasága®
- MOT® -
2017. május hó 23. napján 15.30 órakor tartandó
évi rendes Közgyűlésére
 
A Közgyűlés helye:
Országos Onkológiai Intézet
(Budapest, XII. Ráth Gy. u.7-9.) D. épület, Eckhardt - terem (III. em.)
 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén
a megismételt Közgyűlés
ideje: 2017. május hó 23. napján 16.00 óra
helye: Országos Onkológiai Intézet, D. épület, Eckhardt - terem (III. em.)
 
A megismételt Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 10%-a jelen van.
A megismételt Közgyűlés napirendje azonos az eredeti Közgyűlés napirendjével.
A jelen meghívó úgy az eredeti, mint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is vonatkozik.
 
Napirend:
   1. megnyitó
   2. a tisztségviselők beszámolója
   • Elnök
   • Főtitkár
   • Kincstárnok
   • Főszerkesztő
   • Ellenőrző Bizottság Elnöke
   3. a 2016.évi egyszerűsített éves beszámoló (mérleg) és közhasznúsági melléklete elfogadása (az Ellenőrző Bizottság véleményezésével)
   4. a Működési Terv (éves munkaprogram) elfogadása
   5. a Pénzügyi Terv (éves költségvetés) elfogadása
 
Tájékoztató::
1.
Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az érvényes -legalább hat hónapja fennálló - társasági tagság, továbbá szavazati joggal az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka. Minden tag - a tagdíj mértékétől függetlenül - egy szavazattal rendelkezik. Tagdíj befizetésére a Közgyűlés helyszínén - a vonatkozó rendelkezések miatt - nincs lehetőség.
2.
A Közgyűlés határozatait és döntéseit nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A napirendi pontokra tekintettel a titkos szavazás szabályainak és lebonyolításának ismertetése a jelen közgyűlésen szükségtelen.
3.
Az elfogadásra előterjesztett tervezetek a MOT® honlapján (www.oncology.hu – Társaság/ Dokumentumok) a Társaság tagjai által megtekinthetők.
A tagok az észrevételeiket, javaslataikat a Közgyűlésen szóban, illetve a Közgyűlést megelőzően írásban tehetik meg (ez utóbbi esetben a MOT® Ügyintéző Irodánál e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve postai úton: Magyar Onkológusok Társasága® , 1122 Budapest, Ráth György u.7-9.).
 
Dr. Mangel László sk.
a MOT® Elnöke
Dr. Ágoston Péter sk.
a MOT® Főtitkára
   
Budapest, 2017. május 2.
   

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
    01 02 03 04 05 06  
  07 08 09 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31        
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

EACR tagság

A MOT® tagok 2003. óta EACR tagok is, hála a társaságok együttműködésének. Ez főként a kutatók részére számos előnnyel és pályázati lehetőséggel jár.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2017-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak, Ph.D. hallgatóknak (max. 4 évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>