Lineáris gyorsítóval végzett agyi sztereotaxiás besugárzások terveinek dozimetriai elemzése CIRS SHANE fantomban

Munkánk célja a különböző besugárzási technikákkal készült sztereotaxiás agyi besugárzási tervek dozimetriai elemzése, illetve kis mezőknél a különböző számolási algoritmusok pontosságának ellenőrzése filmdozimetriával antropomorf fantomban. A besugárzási terveket több céltérfogatra (PTV1, PTV2, PTV3) készítettük el három különböző technikával, mindegyiknél egy izocentrumot használtunk: conformal arc négy non-koplanáris ívvel (CA), RapidArc két teljes koplanáris ívvel (RA2ív), RapidArc négy non-koplanáris ívvel (RA4ív). A besugárzástervezés a Varian Eclipse v13.7.16 tervező- rendszerrel történt az AAA, Acuros XB közegben elnyelt dózis és Acuros XB vízben elnyelt dózisszámolási algoritmusokkal. Mindegyik besugárzási terv esetén számoltunk konformitási indexet, gradiensindexet, illetve dózismaximumot mindhárom céltérfogatra. A méréseket EBT3 filmmel végeztük Varian TrueBeam lineáris gyorsítón, antropomorf fantomban. A mért és számolt dóziseloszlások összehasonlítására a következő gamma-kritériumokat alkalmaztuk: 3%, 3 mm; 3%, 1 mm, illetve 2%, 2 mm. A kapott eredményeink alapján megálla- pítható, hogy az Eclipse mindhárom számolási algoritmusa pontos dóziseloszlást ad homogén agyi besugárzás esetén. Magy Onkol 65:23-29, 2021

Kulcsszavak: agytumor, sugársebészet, filmdozimetria, VMAT

E-mail cím:
Jelszó:
Mihály Dalma, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ
a szerző cikkei

Melles-Bencsik Barbara , Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ
a szerző cikkei

Pócza Tamás, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ
a szerző cikkei

Kontra Gábor, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest
a szerző cikkei

Major Tibor, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Semmelweis Egyetem, Onkológiai Tanszék
a szerző cikkei

Bajcsay András, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ
a szerző cikkei

Polgár Csaba, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest, Semmelweis Egyetem, Onkológiai Tanszék, Budapest
a szerző cikkei

Pesznyák Csilla, Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, BME TTK, Nukleáris Technika Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

November 11.

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Kérjükhogy adója 1%-ával támogassa Társaságunkatezzel is elsegítve az általunk kitzött célok megvalósítását, melyek:egészségmegrzés, betegségmegelzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés

Szakmai és tudományos tevékenységünkkel hozzájárulunk a rosszindulatú daganatos betegségek keletkezésével, megelzésével, kimutatásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek gyarapításához és azok elterjesztéséhez.

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2021-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak (max.4évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>