A modulált elektrohipertermia (mEHT) indukálta tumorkárosodás mechanizmusa kolorektális karcinóma modellben

A modulált elektrohipertermia (mEHT) egy nem invazív daganatkezelési eljárás, melynél a 13,56 MHz rádiófrekvenciás elektromos tér szignifikánsan feldúsul a malignus daganatokban a környező normális szövetekhez képest. A hatás alapja a daganatok megváltozott metabolizmusa, vagyis hogy oxidatív körülmények között is fokozott glikolízist folytatnak (Warburg-hatás), amit emelkedett tejsav- és ionkoncentráció kísér. Az így kialakult fokozott vezetőképesség és a dipólus molekulák dielektromos polarizációja és súrlódása révén a „core”-hőmérséklet emelkedését okozza a tumorban, ami a kezelőberendezéssel 42 °C-on stabilizálható. Az mEHT komplementer alkalmazása javítja a kemo-, radio- és újabban a molekuláris célpontú immunológiai kezelések hatékonyságát, a lokális perfúzió és xenobiotikus koncentráció növelése, a tumorhipoxia oldása, valamint a magas láz tartományú hipertermia immunfelügyeletet támogató hatásai miatt. Korábban igazoltuk, hogy az mEHT-kezelés önmagában is rendelkezik tumorgátló/-destruáló hatással, de ennek mechanizmusa nem volt tisztázott. Kutatásaink in vitro és in vivo kolorektális karcinóma modellek alkalmazásával a molekuláris hatásmechanizmus jobb megismerését célozzák. Magy Onkol 63:359-364, 2019

E-mail cím:
Jelszó:
Krenács Tibor, Meggyesházi Nóra, Kiss Éva, Forika Gertrud, Vancsik Tamás, Semmelweis Egyetem, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
a szerző cikkei

Balogh Andrea, Onkológiai Központ
a szerző cikkei

Kővágó Csaba, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Farmakológiai és Toxikológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2020-ban is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665-00000000

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>