A kissejtes tüdőrák heterogenitásának biológiai és klinikopatológiai jelentősége

A kissejtes tüdőrák (SCLC) agresszív, gyors növekedésű és fokozott áttétképződési hajlammal bíró daganattípus, amely megközelítőleg az összes tüdőrákos eset 14%-áért felel Magyarországon. Kezelésében hatékony célzott gyógyszerek a mai napig nem kerültek bevezetésre, így érdemi terápiás előrelépés az elmúlt három évtizedben nem történt. Ennek oka elsősorban az SCLC, mint klinikopatológiai entitás hete- rogenitásában keresendő, mely befolyásolja a metasztatikus potenciált, a kezelésre adott válaszkészséget és a prog- nózist is. A közelmúlt transzlációs kutatásai ugyanakkor megmutatták, hogy a neuroendokrin differenciáció és négy vele kapcsolatba hozható gén (ASCL1, NEUROD1, YAP1 és POU2F3) expressziós profiljának függvényében az SCLC to- vábbi alcsoportokra bontható, melyek biológiailag jelentősen különböznek egymástól. Ezen alcsoportok biológiájának és klinikopatológiai jellemzőinek alaposabb megismerése lehe- tőséget biztosíthat új, hatékonyabb kezelések kidolgozásához. Magy Onkol 64:243–255, 2020
Kulcsszavak: kissejtes tüdőrák, SCLC, heterogenitás, klinikai relevancia

E-mail cím:
Jelszó:
Megyesfalvi Zsolt, Országos Onkológiai Intézet, Mellkassebészeti Osztály, Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest; Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Auszt
a szerző cikkei

Bárány Nándor, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest; Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Ausztria; Semmelweis Egyetem, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Valkó Zsuzsanna , Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest; Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Ausztria
a szerző cikkei

Bugyik Edina, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Paku Sándor, Semmelweis Egyetem, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Berta Judit, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Lantos András, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Fillinger János, Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Moldvay Judit, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
a szerző cikkei

Bogos Krisztina, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
a szerző cikkei

Rezeli Melinda, Department of Biomedical Engineering, Clinical Protein Science and Imaging, Lund University, Svédország
a szerző cikkei

Gálffy Gabriella, Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika; Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
a szerző cikkei

Lang Christian, Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Ausztria
a szerző cikkei

Lohinai Zoltán, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

Hécz Réka, Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
a szerző cikkei

Lovas Tímea, Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
a szerző cikkei

Rényi-Vámos Ferenc, Országos Onkológiai Intézet, Mellkassebészeti Osztály, Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
a szerző cikkei

László Viktória, Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest; Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Ausztria
a szerző cikkei

Döme Balázs, Országos Onkológiai Intézet, Mellkassebészeti Osztály, Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest; Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Auszt
a szerző cikkei

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2020-ban is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665-00000000

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>