MOT Közgyűlés 2019

M E G H Í V Ó 

a Magyar Onkológusok Társasága®
- MOT
® -
2019. május hó 7. napján 14.00 órakor tartandó
évi rendes Közgyűlésére

 

A Közgyűlés helye:
Országos Onkológiai Intézet (Budapest, XII. Ráth Gy. u.7-9.) D. épület, Eckhardt - terem (III. em.)

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén
a megismételt Közgyűlés
ideje: 2019. május hó 7. napján 14.30 óra
helye: Országos Onkológiai Intézet, D. épület, Eckhardt - terem (III. em.) 

A megismételt Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 10%-a jelen van.
A megismételt Közgyűlés napirendje azonos az eredeti Közgyűlés napirendjével.
A jelen meghívó úgy az eredeti, mint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is vonatkozik. 

Napirend:

  1. megnyitó
  2. a tisztségviselők beszámolója

-          Elnök
-          Főtitkár
-          Kincstárnok
-          Főszerkesztő
-          Ellenőrző Bizottság Elnöke

  1. a 2018.évi egyszerűsített éves beszámoló (mérleg) és közhasznúsági melléklete elfogadása (az Ellenőrző Bizottság véleményezésével)
  2. a Működési Terv (éves munkaprogram) elfogadása
  3. a Pénzügyi Terv (éves költségvetés) elfogadása
  4. zárszó

Tájékoztató:
1.
Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az érvényes - legalább hat hónapja fennálló - társasági tagság, továbbá szavazati joggal az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka. Minden tag - a tagdíj mértékétől függetlenül - egy szavazattal rendelkezik.
Tagdíj befizetésére a Közgyűlés helyszínén - a vonatkozó rendelkezések miatt - nincs lehetőség.
2.
A Közgyűlés határozatait és döntéseit nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A napirendi pontokra tekintettel a titkos szavazás szabályainak és lebonyolításának ismertetése a jelen közgyűlésen szükségtelen.
3.
Az elfogadásra előterjesztett tervezetek a MOT® honlapján (www.oncology.hu – Társaság/ Dokumentumok, máj.1. után) a Társaság tagjai által megtekinthetők.

A tagok az észrevételeiket, javaslataikat a Közgyűlésen szóban, illetve a Közgyűlést megelőzően írásban tehetik meg (ez utóbbi esetben a MOT® Ügyintéző Irodánál e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve postai úton: Magyar Onkológusok Társasága®, 1122 Budapest, Ráth György u.7-9.). 

 

                Dr. Mátrai Zoltán sk.                                            Dr. Nagy Péter sk.
                    a MOT® Elnöke                                                  a MOT® Főtitkára

 

Budapest, 2019. április 18.

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
        01 02 03 04  
  05 06 07 08 09 10 11  
  12 13 14 15 16 17 18  
  19 20 21 22 23 24 25  
  26 27 28 29 30 31    
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2019-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak, Ph.D. hallgatóknak (max. 4 évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>