Meghívó a MOT tisztújító közgyűlésére

A Magyar Onkológusok Társasága® 2017. november hó 16. napján 18.30 órakor tartja tisztújító Közgyűlését.

M E G H Í V Ó

a Magyar Onkológusok Társasága®
- MOT -
2017. november hó 16. napján 18.30 órakor tartandó
tisztújító
Közgyűlésére 

 

A Közgyűlés helye: Debrecen, Kölcsey Központ (4026 Debrecen, Bethlen utca) Plenáris terem (a MOT® XXXII., jubileumi Kongresszusa - 2017.november 16-18. - helyszínén)

- regisztráció /jelenléti ív/, a szavazógépek átvétele:
2017. november hó 16. napján 18.00 órától, a Közgyűlés helyszínén

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén
a megismételt Közgyűlés
ideje: 2017. november hó 16. napján 19.00 óra
helye: Debrecen, Kölcsey Központ (4026 Debrecen, Bethlen utca) Plenáris terem

A megismételt Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképes, ha azon a tagok legalább 10%-a + 1 fő jelen van.
A megismételt Közgyűlés napirendje azonos az eredeti Közgyűlés napirendjével.
A jelen meghívó úgy az eredeti, mint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is vonatkozik.

Napirend:

  1. megnyitó
  2. a Magyar Onkológia közleményeire meghirdetett „Legjobb tudományos közlemény” Pályázat eredményhirdetése
  3. a tisztségviselők beszámolója
  • Elnök
  • Főtitkár
  • Kincstárnok
  • Főszerkesztő
  • Ellenőrző Bizottság Elnöke

4. tisztújítás, választások

a. Szavazatszámláló Bizottság választása
b. a Jelölő Bizottság jelentése
c. választás

o jövőbeli elnök (2017-2019)
o főtitkár (2017-2021)
o kincstárnok (2017-2021)

5. a Jövőbeli Elnök (2015-2017) beiktatása elnöki tisztségébe (2017-2019)
6. zárszó


Tájékoztató:

1.
Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az érvényes - legalább hat hónapja fennálló - társasági tagság, továbbá a tagdíjhátralék-mentesség. Minden tag - a tagdíj mértékétől függetlenül - egy szavazattal rendelkezik. Tagdíj befizetésére a Közgyűlés helyszínén - a vonatkozó rendelkezések miatt - nincs lehetőség.
2.
A Közgyűlés határozatait és döntéseit nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazással történik a Társaság ügyintéző, képviseleti és ellenőrző (felügyelő) szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása. A titkos szavazások lebonyolításához elektronikus (számítógépes) szavazatszámláló rendszert kell használni, ennek üzemeltetője az adatok titkos kezeléséről igazolást ad.
Az adatok hitelesítését a Szavazatszámláló Bizottság végzi el.
A tagok a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg kapják meg a szavazógépet. A jelenléti ív aláírása egyben a szavazógép átvételét is igazolja.
3.
A jelöltek elfogadó nyilatkozatának rendelkezésre kell állni.
A jelöltek névsorát a Közgyűlés kiegészítheti helyi jelöléssel. A helyszíni jelölés esetén személyesen jelen lévőt, vagy távollévőt is lehet jelölni, mindkét esetben azzal a feltétellel, hogy a jelölt elfogadó nyilatkozata rendelkezésre áll, azt a helyszínen, szóban (jegyzőkönyvileg rögzítve) vagy előzetesen, írásban megadta. A jelöltlista kiegészítéséről a Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel, kézfeltartással – dönt.
4.
Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlésre vonatkozó meghívóban előzetesen rögzített napirenden szerepelnek, vagy melyekben a napirend kiegészítéséről a Közgyűlés határozatot hozott. A meghirdetetteken kívüli napirendi pont abban az esetben tárgyalható, ha a Közgyűlésen minden tag jelen van.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
5.
Egyebekben a tagok az észrevételeiket, javaslataikat a Közgyűlésen szóban, illetve a Közgyűlést megelőzően írásban tehetik meg (ez utóbbi esetben a MOT® Ügyintéző Irodánál e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve postai úton: Magyar Onkológusok Társasága®, 1122 Budapest, Ráth György u.7-9.).


Prof. Dr. Mangel László sk.                                                          Dr. Ágoston Péter sk.                     
         a MOT® Elnöke                                                                       a MOT® Főtitkára

Budapest, 2017. október 24.

 

 

 Meghívó 

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
            01 02  
  03 04 05 06 07 08 09  
  10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29 30  
  31              
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2017-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak, Ph.D. hallgatóknak (max. 4 évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>