Meghívó a MOT® Közgyűlésére, 2018. május 22.

 

Magyar Onkológusok Társasága®

Elnök: Dr. Mátrai Zoltán
Titkárság: MOT®

Országos Onkológiai Intézet, H - 1122 Budapest,
Ráth György u. 7-9.
☎: 224-86-00/3844, fax: 224-8720,
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Titkárságvezető: Vágó Anikó
www.oncology.hu
Elnöki titkárnő: Szilágyi Erika
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Közgyűlés helye:
Országos Onkológiai Intézet (Budapest, XII. Ráth Gy. u.7-9.) D. épület, Eckhardt - terem (III. em.)

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén
a megismételt Közgyűlés
ideje: 2018. május hó 22. napján 15.00 óra
helye: Országos Onkológiai Intézet, D. épület, Eckhardt - terem (III. em.)

A megismételt Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 10%-a jelen van.
A megismételt Közgyűlés napirendje azonos az eredeti Közgyűlés napirendjével.
A jelen meghívó úgy az eredeti, mint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is vonatkozik.

Napirend:

 1. megnyitó
 2. a tisztségviselők beszámolója
  • Elnö
  • Főtitkár
  • Kincstárnok
  • Főszerkesztő
  • Ellenőrző Bizottság Elnöke

3. a 2017.évi egyszerűsített éves beszámoló (mérleg) és közhasznúsági melléklete elfogadása (az Ellenőrző Bizottság véleményezésével)
4. a Működési Terv (éves munkaprogram) elfogadása
5. a Pénzügyi Terv (éves költségvetés) elfogadása
6. díjátadás - a Magyar Onkológia „legjobb tudományos közlemény” - pályázat eredményhirdetése
7. a Társaság egyesülése másik Társasággal (MAGYOT) ***
8. az Alapszabály módosítása (az egyesülés jóváhagyása esetén, ebben a körben)
9. az Adatvédelmi Szabályzat módosítása
10. zárszó

Tájékoztató:

*** Az egyesülésről mindkét érintett társaság közgyűlése önállóan hoz határozatot. Jóváhagyás esetén a MAGYOT – jogutódlással – a MOT® önálló szekciójaként folytatja tovább a tevékenységét.

1.
Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az érvényes - legalább hat hónapja fennálló - társasági tagság, továbbá szavazati joggal az a tag rendelkezik, akinek nincs ó tagdíjhátraléka. Minden tag - a tagdíj mértékétől függetlenül - egy szavazattal rendelkezik.
Tagdíj befizetésére a Közgyűlés helyszínén - a vonatkozó rendelkezések miatt - nincs lehetőség.

2.
A Közgyűlés határozatait és döntéseit nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A napirendi pontokra tekintettel a titkos szavazás szabályainak és lebonyolításának ismertetése a jelen közgyűlésen szükségtelen.

3.
Az elfogadásra előterjesztett tervezet a MOT® honlapján (www.oncology.hu – Társaság/ Dokumentumok) a Társaság tagjai által megtekinthető.
A tagok az észrevételeiket, javaslataikat a Közgyűlésen szóban, illetve a Közgyűlést megelőzően írásban tehetik meg (ez utóbbi esetben a MOT® Ügyintéző Irodánál e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve postai úton: Magyar Onkológusok Társasága®, 1122 Budapest, Ráth György u.7-9.).

 

 

                    Dr. Mátrai Zoltán sk.                                          Dr. Nagy Péter sk.
                        a MOT® Elnöke                                                 a MOT® Főtitkára

 

                                                            Budapest, 2016. május 8.

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
  01 02 03 04 05 06 07  
  08 09 10 11 12 13 14  
  15 16 17 18 19 20 21  
  22 23 24 25 26 27 28  
  29 30            
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2019-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak, Ph.D. hallgatóknak (max. 4 évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>