M E G H Í V Ó a Magyar Onkológusok Társasága® - MOT® - 2019. november hó 28. napján 18.00 órakor tartandó tisztújító Közgyűlésére

A Közgyűlés helye: Pesti Vigadó - 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

                (a MOT® XXXIII. Kongresszusa - 2019. november 28-30. - helyszínén)

                - regisztráció /jelenléti ív/, a szavazógépek átvétele:
                 2019. november hó 28. napján 17.30 órától, a Közgyűlés helyszínén

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés

ideje: 2019. november hó 28. napján 18.30 óra
helye: Pesti Vigadó - 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

 A megismételt Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképes, ha azon a tagok legalább 10%-a + 1 fő jelen van.

A megismételt Közgyűlés napirendje azonos az eredeti Közgyűlés napirendjével.
A jelen meghívó úgy az eredeti, mint a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is vonatkozik. 

 Napirend:

 1. megnyitó
 2. a tisztségviselők beszámolója
 3. tisztújítás, választások
  1. Szavazatszámláló Bizottság választása
  2. a Jelölő Bizottság jelentése
  3. választás
 • Jövőbeli Elnök (2021-2023)
 • Ellenőrző Bizottság (2019-2023)
 • Hivatalos Lap (Magyar Onkológia) Főszerkesztője (2019-2023)
 • Vezetőség (2019-2023)
 • Elnökségi tagok (2019-2023)
 1. a soron következő elnök beiktatása elnöki tisztségébe (2019-2021)
 2. zárszó

 Tájékoztató:

1. Szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az érvényes társasági tagság, továbbá a tagdíjhátralék-mentesség. Minden tag - a tagdíj mértékétől függetlenül - egy szavazattal rendelkezik. Tagdíj befizetésére a Közgyűlés helyszínén - a vonatkozó rendelkezések miatt - nincs lehetőség.

2. A Közgyűlés határozatait és döntéseit nyílt vagy titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazással történik a Társaság ügyintéző, képviseleti és ellenőrző (felügyelő) szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása. A titkos szavazások lebonyolításához elektronikus (számítógépes) szavazatszámláló rendszert kell használni, ennek üzemeltetője az adatok titkos kezeléséről igazolást ad.

Az adatok hitelesítését a Szavazatszámláló Bizottság végzi el.

A tagok a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg kapják meg a szavazógépet. A jelenléti ív aláírása egyben a szavazógép átvételét is igazolja.

 3. A jelöltek elfogadó nyilatkozatának rendelkezésre kell állni.  A jelöltek névsorát a Közgyűlés kiegészítheti helyszíni jelöléssel. A helyszíni jelölés esetén személyesen jelen lévőt, vagy távollévőt is lehet jelölni, mindkét esetben azzal a feltétellel, hogy a jelölt elfogadó nyilatkozata rendelkezésre áll, azt a helyszínen, szóban (jegyzőkönyvileg rögzítve) vagy előzetesen, írásban megadta. A jelöltlista kiegészítéséről a Közgyűlés – egyszerű szótöbbséggel, kézfeltartással – dönt.

4. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlésre vonatkozó meghívóban előzetesen rögzített napirenden szerepelnek, vagy melyekben a napirend kiegészítéséről a Közgyűlés határozatot hozott. A meghirdetetteken kívüli napirendi pont abban az esetben tárgyalható, ha a Közgyűlésen minden tag jelen van.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

5. Egyebekben a tagok az észrevételeiket, javaslataikat a Közgyűlésen szóban, illetve a Közgyűlést megelőzően írásban tehetik meg (ez utóbbi esetben a MOT® Ügyintéző Irodánál e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve postai úton: Magyar Onkológusok Társasága®, 1122 Budapest, Ráth György u.7-9.).

 

Dr. Mátrai Zoltán  Dr. Nagy Péter
a MOT® Elnöke a MOT® Főtitkára

 

                    Budapest, 2019. november 14.

Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Következő esemény

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
            01 02  
  03 04 05 06 07 08 09  
  10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29    
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2020-ban is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak,orvostan- és  Ph.D. hallgatóknak a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665-00000000

Tisztelettel kérjük, hogy a nevét és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>